Hakkımızda

Tasavvufa dair konuları, güzellikten bahseden şiirleri (gazelleri), Muwashahat ve Qudud tarzının dinsel ve dinsel olmayan tüm varyantlarını estetik bir şekilde insanların gözleri önüne serer. Unutulmaya yüz tutmuş Halep’in zikir mirasına yeniden can verir ve onların kalıcı olmasını sağlar. Eldeki yazılı belgeler ve sözlü olarak derlenen eserlerin kıyaslanıp doğruluğundan emin olunduktan sonra en doğru ve en düzenli şekilde güncellenerek son hali verilir. Sözü edilen şiirler ve zikirler yaratılışlarındaki ruh hissedilerek söylenir.

Nawa Band 2009 yılında Halep’te, İbrahim Muslimani tarafından kuruldu. Bu gruba dahil olan müzisyenlerin ve şiirleri seslendirenlerin (münşidlerin) ortak hedefi yirminci yüzyılın ilk yarısına ve öncesine ait çoğu unutulmuş ya da zarar görmüş eserleri günümüze taşıyıp şimdide yaşatmaktır.

Nawa Band, en güzel ve kıymetli tarihi eserleri turistik – popüler kültürden ve sanatı tüketecek her şeyden uzak tutarak seçer. Suriyeli, eski ve meşhur bestekarlar müzik dünyasına muhteşem izler bıraktılar. Grubun odaklandığı nokta da miras bırakılan bu izleri gün ışığına çıkarmak; dinleyicilere ve müzisyenlere ulaştırmaktır. Temelini geçmişten alan eserlerle bugünkü müzik dünyasını umutla kalkındırmak ve kültür mirasını geleceğe taşımaktır.

Nawa ismi, grubun müzikal vizyonu ile son derece uyum içindedir. Nawa, hem bir müzik makamının hem de bir müzik perdesinin ismidir. Bunlardan ziyade Nawa, Arapçada ‘öz’ demektir. Ayrıca bir şeye niyet etmek, bir yere gitmek, merak etmek anlamlarına da gelir. Dahası, Nawa bir sanattır. Bu sanat insanın kalbini bir halden daha iyi bir hale, bir makamdan daha üst bir makama taşır ve ruh huzura erer.‘Her kişinin bir niyeti vardır.’

Bu grup çok konsere katılmış ve Suriye dahil dünyanın farklı yerlerinde festivallerde yer almıştır.

 • Suriye ve Almanya Müzik Günleri, Suriye/Halep, 2010.
 • Gaziantep Fıstık Festivali, Gaziantep/Türkiye, 2010.
 • Halep’ten Suriye Şehirlerine Selam Etkinlikleri, Suriye/Ceble, 2010.
 • Halep’teki Fasıl ve Zikir Mirası Konseri, Suriye/ Halep Kültür Müdürlüğü Tiyatrosu, 2011.
 • Frankofon Günleri Festival Töreni, Suriye/ Halep Kültür Müdürlüğü Tiyatrosu, 2011.
 • Oriental Spaces Müzik Forumu İkinci Uluslararası Doğu Festivali Töreni, Suriye Opera House/Şam, 2011.
 • Suriyeli & Kanadalı yönetmen Ammar Shabib’in çektiği Wajd adlı filme katılmıştır.
 • Lost Origins isimli firma ile birlikte, “NAWA – Ancient Sufi Invocations & Forgotten Songs From Aleppo” adlı albümü çıkarmışlardır, Washington, DC 2014.
 • Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından düzenlenen “Kardeşlik Turnuvası”a final konseri GaziantepStadyumu,2016.
 • Londra’daki AL-Furqan kurumu tarafından düzenlenen “Şeriat Kuralları Işığnda Sanat” adlı sempozyun sonu konseri,istanbul,2016.
 • “Wajd – songs of separation” isimli belgesele katılım, 2018.
 • Arap El Yazmaları Enstitüsü, ISAM, GAUN ve Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen “El Yazmaları Tahkik Kursları” nın Kapanış konseri, Gaziantep, 2018.

1992 yılında Halep’te münşid bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi ve ilahilere büyük ilgi duyan bir ailede yetişti. 2003 yılında, abisi Mohamad Muslimani’ den vurmalı çalgılarda ritim ve usul esaslarını öğrenmeye başlayarak bu alandaki ilk adımlarını attı. Bu zaman zarfında, dahil olduğu ilahi gruplarında profesyonel olarak def çaldı. İbrahim 2006 yılında hem dini hem de dini olmayan müzikal eserleri toplamaya başladı. Bu süreçte sözlü aktarıma dayanan, unutulmaya yüz tutmuş, nadide muvaşşahat, kudud, makamat, ritimler ve müzikal el yazmaları ve kayıtların çözümlenmesine odaklandı.

İbrahim; Suriyeli büyük besteci Omar Batesh’in (1885-1950) üç öğrencisinin her birinin öğrencisi olma şansına sahip oldu. Üstad Hassan Bassal büyük üstadın nadir Muvaşşahat ve Kudud eserlerinin yanısıra sadece kendisine miras kalmış ve gönül vasıtasıyla taşıyıp aktardığı, gün yüzüne çıkmamış “Hicaz-ı Natık” adlı makam serisi ve usullerin el, kol, ayak hareketleri ile temsil edildiği Halepli Samah adlı geleneksel dansın esaslarını İbrahim’e aktardı. İbrahim, Üstad Fakher Nayyal’dan Samah dansına ait farklı serilere de ulaştı. Üstad Zuheir Meniny’den Suriye’de neredeyse unutulmuş olan Reşidi tarikatının fasılları ve  bazı Muvaşşahat ve ilahiler öğrendi. Üstad Mohamad Fateh Abu Zaid’den Dhikr ilahilerinin temellerini ve eski usulleri de öğrendi. Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Türk Sanat Musikisi usul, icra, solfej ve genel Türk Musikisi kursunu başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanmıştır. Son yıllarda İbrahim, Üstad Seifaddin Zein Al-Abedin ile Osmanlı Müziği ve ritimleri, Şark Müziği Nazariyatı, ud icrası ve müzik etiği üzerine çalışmalarına devam etmektedir.