All Posts

Halep ve İstanbul’un musiki bağı yüz yıl önce koparıldı

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün “Arka Oda Toplantıları’nın konuğu “Halep ve İstanbul Musikilerinin Etkileşimi” başlıklı sunumuyla Halepli müzisyen İbrahim Muslimani oldu. Muslimani, “Halep ve İstanbul’un ortak çok büyük bir musiki mirası var.…

Halep ve İstanbul Musikilerinin Etkileşimi İbrahim Muslimani

Osmanlı’nın büyük vilayetlerinden Halep’in zengin bir altyapıya sahip olan musikisinde Türk ve Arap etkilerini bir arada görmek mümkündür. Halepli ve İstanbullu musikişinas ve talebelerin karşılıklı ziyaretleri bu etkiyi mümkün kılmıştır.…

Halep’te Muvaşşah Sanatı

Endülüs’te ortaya çıkan bir şiir türü olan ‘muvaşşah’, ‘simetrik gerdanlık; süslü kemer’ anlamından türemiştir ve ‘iki temel sanat unsurunu taşıyan şiir’ manasındadır. Birbirini izleyen uzun beyitler ve kısa bentlerden oluşan…